Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Liguster Listrum

Jord för ligusterhäck:
Skapa de bästa förutsättningarna för häcken

Kvaliteten på den jord du planterar din häck i spelar roll för om din ligusterhäck kommer att trivas bra hos dig.

Läs vår guide och bli klokare på ämnet.

Förberedelse av jorden före plantering

Det är avgörande att förbereda jorden ordentligt innan du börjar plantera din ligusterhäck. En väldränerad och näringsrik jord skapar optimala förhållanden runt rötterna, vilket bidrar till en friskare och mer robust häck.

Innan du planterar din häck bör du kontrollera den befintliga jorden för att bedöma jordförhållandena. Om du är osäker på hur du kontrollerar jordförhållandena kan du läsa vår guide: Kontrollera jordförhållandena innan du planterar.

En bra jord för ligusterhäcken är mörkbrun och smulig med en bra sammansättning av sand, ler och humus, vilket är den vanligaste trädgårdsjorden. Sand gör att vatten och luft kan passera genom jorden, medan leran och humusen behåller fukt.

Den största risken för en ny ligusterhäck är tung, fuktig jord, hård och lerig jord eller mycket sandig jord. En ligusterhäck trivs bäst i en mullrik och fuktig jord. Det är därför viktigt att anpassa markförhållandena så att de passar ligusterplantans behov.

Planterende af jord til ligusterhæk

Så här hjälper jordförbättring

När du använder jordförbättring under plantering eller som täckmaterial för din nya färdighäck, sätter du i gång jordens mikroorganismer. Detta resulterar i en förbättrad förmåga att behålla vatten och näringsämnen samt en generell förbättring av jordstrukturen. Jordförbättring skapar således en gynnsam miljö för växterna, vilket främjar en sund och robust tillväxt i din häck.

Jordtyper:

01 Tung och blöt jord

Om din jord är mycket tung och blöt är den syrefattig. Detta ger mycket lite syre till rötterna, och häcken kommer med tiden att dö ut. Din jord behöver både sand och humus för att bli mer luftig. Vi rekommenderar att du blandar din befintliga jord med Champost jordförbättring eller häckmull. Detta kommer att göra jorden mer luftig och syrerik och skapa bättre förutsättningar för att din ligusterhäck ska trivas.

02 Lerjord

Om din jord är mycket lerig kan det vara en utmaning att få tillräckligt med näring ner till rotsystemet. Lerjord har svårt att avlägsna vattnet eftersom det bara sipprar ner ganska långsamt. Genom att kombinera din befintliga leriga jord med Champost jordförbättring eller häckmull förbättrar du jordens dränering, vilket skapar optimala förhållanden för rotsystemet.

03 Sandig jord

Om din jord däremot är mycket sandig är den mycket näringsfattig. En sandig jord är mycket torr och behåller dåligt näring. Champost jordförbättring eller häckmull kan tillföra den nödvändiga fukten och hjälpa jorden att behålla vatten och näringsämnen.

Var extra uppmärksam om din jord är lerig

Om jorden är ren ler måste du ta bort den helt där ligusterhäcken ska planteras. Gräv en ränna på D 40 x B 50 och fyll den med häckmull eller annan bra trädgårdsjord tillsatt Champost jordförbättring. Använd en påse Champost jordförbättring (50 liter) för varje 4 meter häck.

Om din jord är mycket lerig, kom också ihåg att se till att det inte finns någon anläggningsplan eller traktionsås i undergrunden. Detta uppstår vanligtvis på lerig jord. Det beror på anläggningsarbeten där tunga maskiner komprimerar jorden så mycket att det blir svårt eller omöjligt för växter att växa. Alltför ofta ser man häckar som är planterade ovanpå en anläggningsplan som har uppstått i samband med trafik på byggplatsen. En sådan anläggningsplan försvinner aldrig om den inte behandlas, och det går inte att få växter att trivas i den. Du måste därför vara mycket uppmärksam på detta.

Du kan ta reda på om din jord har en anläggningsplan genom att gräva med en spade. Om underlaget plötsligt, vanligtvis på 20-50 cm djup, blir ogenomträngligt finns det en anläggningsplan. Kontrollera flera platser där du vill plantera häcken. Om det finns en anläggningsplan måste marken lösas upp ner till 1 meters djup. Om du använder maskinhjälp för uppgiften är det en liten uppgift att lossa marken. Det kan en grävmaskin utrustad med en rototand enkelt göra. Om du inte kan komma åt med en maskin kan en jordborr användas. I så fall måste du borra hål ner var 50 cm - borren måste vara minst Ø 20 cm.

Planterende af jord til ligusterhæk

Du kan använda jordförbättring på flera sätt

Du kan dra nytta av fördelarna med jordförbättring på olika sätt för att säkerställa optimal tillväxt och välbefinnande för din ligusterhäck. Du kan naturligtvis använda det under själva planteringen av ligusterhäcken, men det är också användbart att använda det efteråt för att täcka jorden runt ligusterhäckens plantor.

Vid plantering

När du använder jordförbättring vid plantering ger du din ligusterhäck en riktigt bra start. Jorden runt plantans rötter blir mer luftig och kan samtidigt behålla vatten och näringsämnen bättre, vilket främjar tillväxten hos växterna.

Toppa med jordförbättring

Förutom att använda jordförbättring under själva planteringen kan du också använda det för att täcka häcken. Varje vår kan du med fördel sprida ett ca 5 cm tjockt lager jordförbättring runt häcken. Detta bidrar till bättre tillväxtförhållanden för ligusterhäcken och hämmar även ogrästillväxten. Över tid bidrar det till en sund och frodig ligusterhäck.

Champost jordforbedring

FAQ:
Jord för ligusterhäck

Varför är jordkvaliteten viktig för en ligusterhäck?

Jordkvaliteten påverkar direkt trivseln av din ligusterhäck. En näringsrik och sund jord säkerställer optimala förhållanden för tillväxt.

Vilken typ av jord är bäst för ligusterhäck?

En ligusterhäck trivs bäst i en mullrik och fuktig jord. Den bästa typen av jord för en ligusterhäck är därför en mörkbrun och smulig jord med en bra blandning av sand, lera och humus. Sand säkerställer att vatten och luft kan röra sig fritt, samtidigt som lera och humus behåller fukt och ger näring.

Hur förbättrar jag jorden för min ligusterhäck?

Om din jord är mycket våt, lerig eller sandig kan du tillsätta jordförbättring eller häckjord innan du planterar häcken. Att tillsätta jordförbättring hjälper till att förbättra näringsinnehållet och strukturen i jorden.

Vad är jordförbättring?

Jordförbättring från Champost är en organisk och salmonellafri blandning som förbättrar jordkvaliteten genom att göra jorden porös och luftig. Den säkerställer optimal tillförsel av syre och vatten i jorden och förbättrar därmed tillväxtförhållandena för ligusterhäcken.

Hur hjälper jordförbättring min ligusterhäck?

Jordförbättring löser problem som syrebrist i tung jord, dålig dränering i lerjord och brist på näring i sandig jord. Det skapar en gynnsam miljö för rötterna och främjar hälsosam tillväxt i din häck.

När och hur använder jag jordförbättring?

Använd jordförbättring vid plantering för en näringsrik start. Du kan också täcka häcken årligen med ett lager på cirka 5 cm för att förbättra tillväxtförhållandena och hämma ogräs. Detta kommer att bidra till en hälsosam och frodig ligusterhäck över tid.

Vad är bäst? Jordförbättring eller kompost?

Många tror att de kan komplettera sin trädgårdsjord med kompost från återvinningscentraler, men det är INTE rekommenderat. Kompost har ofta ingen deklaration, och det finns risk att bränna rötterna om de kommer i kontakt med det.

Jordförbättring är därför absolut bäst att använda. Denna produkt är analyserad, och du kan därför vara säker på att den har rätt mängd näringsämnen som säkerställer en hälsosam tillväxt.