1. Forside
 2. /
 3. Produkter
 4. /
 5. PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL

PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL

20 liter

PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL

20 liter

Bestilling

I lager

PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL är en hälsosam blandning av harpad jord, sand och naturgödsel. Kalkylatorn visar hur mycket häckmull du behöver blanda i din befintliga jord för att ge rätt näringsboost

Observera! Vi levererar endast häckmull som tillbehör till din färdighäck

Anbefalet pr. meter: 2.00 st.

230,00 kr. pr. st. 230,00 kr. inkl. moms

Observera! Kalkylatorn beräknar utifrån att du behöver använda häckmullen som ett komplement till din befintliga jord (2 påsar för 1 meter)

PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL

Hur mycket ska jag använda?

Förvaring

Deklaration

Allt om PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL

PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL är en exklusiv näringsrik häckmull, som är skräddersydd for plantning av PRIMA FÄRDIG HÄCK og HERKULES HÄCK. När du anvender PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL säkerställer du att växtjorden innehåller rätt näringssammansättning, vilket ger häcken den bästa starten och rätt livsvillkor för rotnätet. Vår häckmull är en hälsosam sammansättning av harpad mull, tillsatt kompost med hästgödsel samt skogbundmull (førnelag).

Du kan använda blandningen som komplement eller ersättning till din trädgårdsjord om den nuvarande jorden inte är optimal för plantering. Använder du mullen som komplement blandar du bara i den i den befintliga trädgårdsjorden.

Använd inte kompostjord från återvinningsplatser
Många tror att de kan komplettera sin trädgårdsjord med kompostjord från återvinningsplatser – det är inte att rekommendera. Det beror på att koncentrationen av näringsämnen ofta är för hög, eftersom den inte är reglerad – och för hög koncentration i kompostjorden kan bränna rötterna och skada plantorna.

Bra för flera jordtyper

 • SANDJORD
  Om din jord är mycket sandig kommer häckmullen hjälpa till att hålla kvar vattnet när du vattnar, annars tenderar vattnet snabbt att rinna igenom sandjord. Det finns inte mycket näring i sand. Det kommer också att bidra till att jorden bättre kan hålla kvar vatten till häckens rötter när du vattnar, eftersom vatten annars snabbt rinner genom sandjord utan att häcken hinner dricka det.
 • LERJORD
  Om din jord är mycket lerig är det en bra idé att blanda din befintliga jord med häckmull, tack vare sin porösa struktur som ger rötterna mer luft.

 

Vår PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL har tidigare funnits i påsar om 30 liter. Påsarna har varit svåra att hantera, därför har de nu gjorts mindre och innehåller nu 20 liter. Istället för att kasta ut en ny folie återanvänder vi den gamla folien 💚 Därför är påsarna lite sneda i utseendet, och det står 30L på dem.

Hur mycket ska jag använda?

Innan du planterar din nya färdiga häck måste du kontrollera att markförhållandena är i ordning på växtplatsen, det är viktigt att jorden inte är hård och ogenomtränglig. Är jorden hård och ogenomtränglig måste den luckras upp till minst 1 meters djup

När du skal plantera rekommenderar vi att du gräver ett planteringsdike som är ca 40 cm bredd och 30 cm djup. Därefter luckras jorden i botten av rännan upp för att säkerställa ventilation och dränering.

Hur mycket PRIMA FÄRDIG HÄCKMULLbehöver du?

1 påse PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL innehåller 20 liter. Mängden av häckmull beror på hur din befintliga jord är. Du kan här läsa mer om de olika jordtyperna.

 • Om du behöver att ersätta all din befintliga jord med ny häckmull rekommenderar vi att du använder 4,5 påsar (1 påse = 20 liter) för 1 meter häck.
  Din uppgrävda planteringsdike fyller 120 liter pr löpmeter (40 cm bred x 30 cm djup) varav klumperna fyller 10 liter pr. stk.
 • Använder du häckmullen som komplement till befintlig jord räcker det med 2 påsar till 1 meter. Detta är vad kalkylatorn räknar ut här på produktsidan.

Efter plantering

Efter planteringen av din färdighäck rekommenderar vi att du täcker jorden med 5 cm Champost-jordförbättring. Jordförbättringen hindrar ogräs från att gro och ger dina häckplantor bästa möjliga växtförutsättningar.

 

Vår rekommendation för förvaring

Vi rekommenderar att du placerar PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL utan för mycket exponering för regn och sol. Det är en organisk/levande produkt så den sätter igång processer om den växelvis värms och kyls. Påsen kan även absorbera vatten genom de små hålen i änden.
Som sådan försämras inte kvaliteten, den är bara lite mer instabil, hur produkten känns vid beröring och hur mycket mögel som bildas i påsen.

Läs mer

PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL 20 liter

pH 6,9 - 7,7
Ledningsevne 1 - 3 mS/cm
Ammonium (NH4) 1 - 50 mg/liter
Nitrat (NO3) 20 - 150 mg/liter
Kalium (K) 100 - 500 mg/liter
Calcium (Ca) 30 - 100 mg/liter
Magnesium (Mg) 5 - 20 mg/liter

Läs mer