Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Møllegårdens Planteskole

Tillbaka till begynnelsen

Mycket vatten har runnit under broarna sedan ägaren, Lars Strarup, i sina unga dagar gick och samlade små nya askskott i skogarna runt Gislev på Fyn. Redan år 1977 gillade den då 16-årige Lars att gå runt och plantera de små skotten från skogen i sitt eget hörn av faderns mark – ett hörn han stolt hade tilldelats för sitt lilla företagande. Här gick Lars troget och vårdade och skötte plantorna tills de växte sig stora och friska för att senare returneras till skogen. Passionen för naturen och plantor var drivkraften bakom hans lilla hobby.

Idag är passionen den samma men magnituden helt annorlunda. 100 hektar mark (motsvarande 140 fotbollsplaner) omgärdar Møllegårdens Planteskole. På dessa marker får PRIMA FÄRDIG HÄCK® liv.

Møllegårdens Planteskole

Under åren fram till inköpet av Møllegårdens Planteskole går Lars och pysslar med en blandad produktion av plantor på sin första plantskola, Lamdrup Planteskole. Lamdrup Planteskole var belägen vid Gislev i markerna hos Lars föräldrar – med andra ord hade det lilla hörnet av föräldrarnas mark där det startade växt till sig rejält. Lamdrup Planteskole täckte 0,5 hektar när den var som störst.

Åren 1978 – 1982 lägger Lars på att bygga upp kunskaper. Lars går i lära som plantskoleträdgårdsmästare och går dessutom driftsledarutbildningen och får det gröna certifikatet.

Møllegårdens Planteskole grundas år 1984 då Lars köper ett mindre lantbruk med 10 tillhörande hektar mark. Här börjar Lars producera sticklingar och vanliga häckplantor.

Den ljusa idén

Åren går och år 1992 får Lars en ny idé – en idé som snart ska visa sig förändra produktionen för alltid. Den grundläggande Idén går ut på att producera större och mer färdiga häckplantor. Med andra ord vill Lars alltså erbjuda blivande häckägare möjligheten att hoppa över det antal år från inköpet som det tar en häck att bli fullvuxen. Med denna idé etablerar Lars, som den första i Danmark, konceptet och produktionen av färdighäck.

PRIMA FÄRDIG HÄCK®

Lars börjar alltså låta häckplantorna växa sig stora. Parallellt med att plantorna växer sig större och större utvecklar Lars metoder, maskiner och tekniker för att rotbeskära och klippa plantorna. Denna förberedelse ska bland annat säkerställa att produktionen är inriktad på uppgrävning och transport av de stora färdighäckarna.

Åren flyger iväg och omvandlingen från idé till verklighet börjar få upp farten. Lars berättar själv att han under denna period verkligen märker hur den gemensamma insatsen och positiva inställningen hos de kunniga och engagerade medarbetarna lyfter projektet.

År 1995 är de första färdighäckarna färdiga för försäljning – PRIMA FÄRDIG HÄCK® har sett dagens ljus.

Danskproducerad kvalitetshäck

Idag är PRIMA FÄRDIG HÄCK® mycket välkänd för plantornas utsökta kvalitet. Kännetecknande för alla PRIMA FÄRDIG HÄCK® är att de levereras med ett litet certifikat som hänger runt stammen. Detta certifikat är ett synligt bevis på att man har att göra med en äkta PRIMA FÄRDIG HÄCK®, och att varje enskild planta är kvalitetskontrollerad.

Internationellt har det också visat sig finnas ett stort intresse för de danska plantorna från Møllegårdens Planteskole, och många utländska samarbetspartners har det också blivit genom åren. Idag är det därför inte ovanligt att Prima Färdig-plantor varje vecka passerar många landsgränser.

På några få år har det lilla lokala hobbyträdgårdsmästeriet i hörnet av faderns marker i Gislev utvecklat sig till en stor plantframgång. Överallt i Danmark står plantorna från Møllegårdens Planteskole idag och skapar lä, trevliga trädgårdar, privatliv, vackra trädgårdsgränser och omgivningar. Lars själv förutsåg aldrig denna utveckling.