Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Sjukdom i liguster: Ligusterbladfläck

Ligusterbladfläck är en helt normal och ganska ofarlig sjukdom i ligusterhäckar. Läs här vad du kan förvänta dig och vad du ska göra om du upplever det i din ligusterhäck.

Bladfläckssjukdom är en vanlig sjukdom i ligusterhäcken

Ligusterbladfläck orsakas av en svamp som framför allt angriper i fuktigt väder. Svampen visar sig genom att göra svarta fläckar på bladen. Svampen kan angripa de flesta ligustersorter och det är en helt vanlig sjukdom i ligusterhäckar.

Bladfläckssvamp i liguster är jämförbar med och lika vanligt som det faktum att människor blir förkylda när förhållandena är rätt. - så du behöver inte vara nervös – det är ett tillfälligt tillstånd och det går över igen. Växterna ser mer avklädda ut, men det är inte ett bestående tillstånd. Läs här och få reda på varför det är en helt normal sjukdom i liguster.

Det är en helt normal företeelse att liguster angrips av bladfläckssjukdom. Speciellt ett vått och fuktigt klimat skapar gynnsamma förhållanden för svampens spridning.

Svampen är kosmetiskt irriterande, men angreppet är varken farligt eller livshotande för växten. Vi hoppas att vi med denna information gör fenomenet lite lättare att förhålla sig till.

Liguserbladplet

Hur länge fortsätter svampangreppet?

Under hela året – och för att minimera utvecklingen av sjukdomen året efter är det fördelaktigt att ta bort det nedfallna lövet.

Kommer det också att finnas svamp i den nya löv på häcken?

Bladsjukan kan alltid angripa och sprida sig om förhållandena är rätt. Smittan kan komma både från lokala häckar och från nya växter. En ligusterhäck, oavsett om den är ung eller gammal, omges av ligustersvampsporer i luften. Dessa angriper när förhållandena är rätt. En kombination av värme och hög luftfuktighet är idealisk för svampen, och det är just den vädermässiga situationen vi upplever i Danmark just nu. För att minimera svamptrycket och minska spridningen av sjukdomen i ligusterhäcken är det alltid bra att se till att löven snabbt bryts ner i marken eller samlas upp och komposteras när de faller från häcken.

Kan svampen smitta din eventuellt friska ligusterhäck om du får en häck med svamp härifrån?

Det beror på förhållandena - inklusive luftfuktigheten och vädret. Ja, sjukdomen från ligusterhäcken kan smitta, men om den etablerade häcken är i god kondition (god tillväxt och väl gödslad) är chansen mindre att den kommer att påverkas av svampen. I de flesta ligusterhäckar som finns i trädgårdarna i Danmark finns det en viss grad av bladsjukdom. Därmed finns smittsporerna redan närvarande. Om inte ligusterhäckarna i grannskapet är angripna och smittade av sjukdomen beror det på att förhållandena inte gynnar svampens välbefinnande.

Hur mycket ska man klippa sin häck tillbaka enligt våra rekommendationer?

När du får din nya ligusterhäck från oss behöver du naturligtvis inte klippa tillbaka den, vilket många gröna artiklar annars ofta rekommenderar vid allmän häkrådgivning angående ligustersvamp och sjukdomar i ligusterhäcken.

För äldre häckar generellt sett kommer det att bero på åldern - skriv gärna till oss med specifika frågor om detta på [email protected]

Om det däremot är en färdighäck som du köpte här för 2-5 år sedan rekommenderar vi att du klipper den med samma klippbredd som vid mottagandet, så att häcken är ungefär 35 cm bred. Äldre häckar som har blivit breda 60-100 cm breda kan klippas ner till cirka 40 cm.

När på året bör man generellt sett klippa sin ligusterhäck tillbaka vid svampangrepp?

Det bör du göra på våren, innan häcken börjar grönska igen med nya friska blad.

När förväntar vi oss att vår produktion är fri från detta stora angrepp och återgår till normala förhållanden?

Förhoppningsvis nästa sommar, precis som du troligtvis också kommer att uppleva i din trädgård. Proceduren är att vi tar bort allt löv från produktionen under vintern och därmed tar bort (pacifierar) sjukdomen/svampen i området. På så sätt kommer det nya lövet inte att bli infekterat. Efter lövsprickningen är vi således på andra sidan svampangreppet i vår produktion.

För övrigt gläder vi oss åt att det pågår mycket arbete med försök avseende biologiska bladgödningsmedel, som kan stabilisera ligusterhäckar och göra dem mer motståndskraftiga mot olika sjukdomar i ligusterhäckar, inklusive ligusterbladpletsyge. För närvarande har sådana medel kunnat hålla rosor fina och fria från svampar. Medlen kommer att kunna köpas och användas både professionellt och privat. Vi ingick i en försöksserie redan sommaren 2018.

Angriper bladsvamp alla våra liguster?

Bredbladig liguster ovalifolium angrips generellt sett mycket lite, men man bör vara mycket uppmärksam på den med tanke på det allmänna klimatet, eftersom den inte tål mycket låga frostgrader. Det finns alltså en minimal risk att även denna typ av liguster utvecklar en sjukdom.

Liguster bladpletsvamp

Läs om andra sjukdomar i ligusterhäckar

Bladpletsyge är bara en sjukdom i ligusterhäckar, men den kan också angripas av andra. Vi har gjort en översikt över de typiska sjukdomarna för en ligusterhäck. Här kan du läsa mer om bland annat larver i ligusterhäckar och bladlöss i ligusterhäckar.