Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.8 av 5 stjärnor på Trustpilot

Om PRIMA FÄRDIG HÄCK

FÄRDIGHÄCK OCH PRIVAT LIV MED ETT KLICK

Slipp 5 års väntetid och få grönt privatliv NU

PRIMA FÄRDIG HÄCK® är fullvuxna kvalitetshäckplantor som levereras i höjderna 125, 150, 180 eller 220 cm – direkt hem till din tomt. Den unika växtkvalitet som PRIMA FÄRDIG HÄCK® är känd för har utvecklats och renodlats i myllan utanför Odense på Fyn under de senaste 30 åren. Med andra ord är PRIMA FÄRDIG HÄCK® din garanti för marknadsledande kunskap och enastående växtkvalitet och volym. Det innebär också att vi har unik kunskap om våra plantor – kunskap som vi gärna delar med oss av. Därför är du alltid välkommen att kontakta oss med växtspecifika frågor om till exempel jordmån eller rekommendationer om häcktyp om du är osäker innan eller efter du planterat din PRIMA FÄRDIG HÄCK®.

Cecilie-bøg-150cm(1000×787)

Du känner igen oss på PRIMA-kvaliteten

Vår kunskap och våra produktionsmetoder gör att vårt sortiment erbjuder marknadens mest omgångsrika, täta och fylliga färdighäckar. För att stödja och säkra våra höga kvalitetskrav och vår marknadsposition som Skandinaviens största leverantör av färdighäckar har vi i samarbete med seniorrådgivare Palle Kristoffersen på Köpenhamns Universitets centrum för Skog och Landskap skapat en kvalitetsgaranti. Vi har formulerat en rad krav för våra bok- och ligusterhäckar, och vi garanterar att våra häckar uppfyller dessa krav när de levereras till dig. Samtidigt ger garantin dig en bättre inblick i vad du kan förvänta dig med avseende på häckens storlek, grenverk, rötter, jordklump med mera.

Skandinaviens ledande producent av färdighäck

Idén till konceptet att producera och leverera färdighäck kom 1992 till Lars Starup, som således blev skapare av färdighäckkonceptet och den förste att leverera färdighäck. Idag har vårt exklusiva sortiment av färdighäckar fått stort erkännande för de välutvecklade plantorna och den utomordentliga kvaliteten. Läs mer om Lars lokala idé som växte till en internationell framgångssaga här.

Kvalitetskontrollen är alltid i fokus

Bara de bästa plantorna väljs ut och plomberas med en liten men lättigenkännlig etikett.Denna etikett är din garanti att du har en äkta PRIMA FÄRDIG HÄCK® vars plantor har genomgått stränga kvalitetskontroller innan de valts ut. Denna etikett är också symbolen för den tre-åriga växtgaranti som medföljer alla PRIMA FÄRDIG HÄCK®.

Alla våra plantor genomgår stränga kvalitetskontroller innan de får kallas PRIMA FÄRDIG HÄCK®. Under produktionsprocessen sköts plantorna av våra trädgårdsmästare så att de alltid har perfekta växtbetingelser. Vi låter alltid bli att klippa och trimma två av plantans sidor så att dessa kan växa samman och fylla igen mellanrummen mellan plantorna när de planteras sida vid sida.

KLAR för plantering vid leverans

Färdighäck med jordklump

Färdighäckplantorna klipps många gånger under produktionsprocessen så de alla får en snygg och kompakt häckyta. Plantornas rötter beskärs löpande så att ett tätt förgrenat rotsystem bildas rakt under plantan. Detta rotsystem, som skyddas av en jordklump, följer med färdighäcken vid leverans och gör planteringen enkel och effektiv.

Det miljövänliga nätet runt häckplantornas rotklump ska sitta kvar under planteringen eftersom det fyller en viktig funktion. Det säkerställer nämligen att rotsystemet skyddas, både vid plantering och när du stampar till jorden efter¨åt. Alla våra nät är helt organiska och tillverkas av fiber från juteplantor. Det innebär att de förmultnar snabbt efter plantering.

Liguster liga