Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Liguster liga hæk

Gödning av ligusterhäck: Så gör du

För att säkerställa att din ligusterhäck trivs så bra som möjligt är det viktigt att ge häcken rätt näring. Användningen av gödsel tillför näringsämnen till häcken och stimulerar tillväxten. Läs den här guiden och lär dig mer om hur du gödslar din ligusterhäck korrekt och ger häcken de bästa växtförhållandena.

När ska man gödsla sin ligusterhäck?

Använder du organisk gödsel rekommenderar vi att du gödslar din ligusterhäck 1 april, 1 juni och 1 augusti. Använder du oorganiskt eller en kombination av organisk och oorganiskt är vår rekommendation att du gödslar din ligusterhäck 1 maj, 1 juli och igen 1 september.
Att ha en sund och välskött ligusterhäck kräver att man är uppmärksam på näringen i häcken och ger den regelbunden gödsel. Generellt sett kommer du alltid att få den bästa och hälsosammaste ligusterhäcken genom att vara flitig med gödslingen. Du bör särskilt vara uppmärksam på gödsel de första 2–3 åren efter plantering för att ge häcken de bästa förutsättningarna att etablera sig. För att hålla häcken sund och frodig är det klokt att fortsätta gödslingen även därefter.

Om du är osäker på häckens tillstånd är du välkommen att skicka oss ett foto av din häck till e-postadressen [email protected]. Vi hjälper dig att bedöma din ligusterhäcks gödselstatus. Skriv kort om din tidigare gödsling.

Hur mycket gödsel ska man använda?

Använder du organisk gödsel från HORNUM ska du ge din ligusterhäck ca. 3,5 dl. (250g) per meterhäck tre gånger per år den 1 april, 1 juni och 1 augusti.

Om du ger ligusterhäcken oorganisk gödsel (14-3-14) ska du ge 100 g per meter häck varje gång. Om du ger en kombination av organisk och oorganisk gödsel ska du använda 100 g organisk gödsel och 50 g oorganisk gödsel per meter häck. Om du väljer att använda oorganisk gödsel antingen ensam eller i kombination, ska du gödsla tre gånger om året den 1 maj, den 1 juli och den 1 september.

Gödning av nyplanterad ligusterhäck

Om du planter din ligusterhäck från våren och fram till sena sommaren bör du ge den gödning för att tillföra näringsämnen till häcken. Detta kommer att bidra till en kraftig och sund tillväxt. Under de första åren, medan din ligusterhäck fortfarande är ung, bör du ge den gödning flera gånger om året.

Vi rekommenderar att du gödslar din ligusterhäck tre gånger om året.
Med organisk gödsel (N-P-K 6-2-5) den 1 april, 1 juni och 1 augusti.
Med uorganisk gödsel eller en kombination av organisk och oorganisk gödsel den 1 maj, den 1 juli och den 1 september.

Gödsla din ligusterhäck det år du planterar den och de följande 2–3 åren.

Gödsling av äldre ligusterhäck

En väletablerad ligusterhäck är lätt att sköta och kräver inte frekvent tillförsel av näringsämnen, men det kan fortfarande vara fördelaktigt att ge gödsel minst en gång om året. Detta kommer att bidra till att upprätthålla häcken och dess gröna blad.

Ett bra sätt att följa gödselstatusen är genom att titta på lövens färg. För att hålla ligusterhäcken i god och sund tillväxt bör löven hållas mörkgröna. Om häcken är gul eller ljusgrön är det ett tecken på näringsbrist. Om du inte har gödslat nyligen är det definitivt dags att gödsla ligusterhäcken. Du kommer att kunna se att löven blir grönare efter 4-6 veckor om du använder organisk gödning. Om du använder oorganisk gödning kommer du att kunna se att löven blir grönare efter 2-3 veckor.

Gödning av ligusterhäck: Så här gör du

Själva gödningsprocessen är ganska enkel och okomplicerad. Sprid gödseln ut på marken längs häcken så att gödseln kan tränga ner i rotsystemet. Försök att tillföra gödseln så nära häckens bas som möjligt. Det är viktigt att se till att gödseln fördelas jämnt så att alla delar av häcken får lika mycket näring.

Gödseln tränger ner i marken i takt med att det regnar eller när du vattnar din häck. Se till att vattna ner gödseln i marken om den tillförs under en torr period. Gödseln verkar nämligen först när den vattnas ner i marken.

Hur mycket gödsel du bör använda beror både på den valda gödseln och marktypen. För att undvika övergödning är det viktigt att hålla sig till de rekommenderade mängderna. Men kom ihåg att de rekommenderade mängderna är baserade på en normalt god humusjord. Om din jord är mycket sandig har den ett större behov av gödsel än en lerig jord. Du kan därför avvika från de rekommenderade mängderna om din marktyp tillåter det.

Liguster Atros

Vilken gödsel är bäst för ligusterhäck?

När du har koll på processen att gödsla din ligusterhäck dyker nästa viktiga fråga upp: Vilken gödsel är bäst för ligusterhäcken?

Det finns otroligt många olika gödselmedel för trädgården, men den bästa för ligusterhäcken är en som är speciellt lämplig för häckar. Den här typen av gödsel är utvecklad med häckens behov som utgångspunkt, vilket säkerställer att din ligusterhäck får de nödvändiga näringsämnena för att trivas och utvecklas optimalt. En balanserad oorganisk gödsel med lämpliga mängder kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) är därför idealisk att använda om du drömmer om en frisk ligusterhäck.

När du letar efter den bästa gödseln för din ligusterhäck rekommenderar vi att satsa på en organisk gödsel. Organisk gödsel frigör näringsämnena långsamt över tid, vilket minskar risken för att bränna rötterna på häcken. Den långsamma frisättningen av gödseln innebär att effekten tar tid, men risken för övergödning minimeras.

Du kan också välja att använda en oorganisk gödsel som har en snabbare effekt. Här är det särskilt viktigt att välja rätt NPK-fördelning. Vi rekommenderar en NPK 14-3-14 om du väljer en oorganisk gödsel. Den här typen av gödsel frigörs snabbt, och man måste vara försiktig så att man inte övergöder häcken.

Liguster Liga blomster

Organisk gödsel från HORNUM

På PRIMA FÄRDIG HÄCK säljer vi organisk gödsel från HORNUM, som är särskilt lämplig för att vårda din ligusterhäck. Denna gödsel är 100% organisk och innehåller alla de näringsämnen som är viktiga för att få en frisk och frodig ligusterhäck. Med en optimal kombination av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) i ett 6-2-5 NPK-förhållande säkerställer gödseln att häcken får en balanserad näring.

Gödseln är fint kornad, vilket säkerställer en jämn fördelning när du strör den längs häcken. Om du använder gödsel från HORNUM bör du använda cirka 3,5 dl (250g) gödsel per meter häck. En hink räcker till cirka 15 meter häck.

FAQ:
Gödning av ligusterhäck

När ska jag börja gödsla min ligusterhäck?

Vi rekommenderar att börja gödsla din ligusterhäck på våren när växterna vaknar från vinterdvalan. Om du använder organisk gödsel börja gärna runt den 1 april. Om du använder oorganisk börja runt den 1 maj. Detta ger häcken den nödvändiga näringen för att trivas och växa sunt.

Hur ofta och när ska jag gödsla min ligusterhäck?

Om din häck är nyplanterad bör du vara extra uppmärksam på att tillföra näringsämnen till häcken. Under de första åren, medan din ligusterhäck fortfarande är ung, bör du ge den gödsel tre gånger om året. Vi rekommenderar att du gödselar din ligusterhäck med organisk gödsel tre gånger om året: den 1 april, den 1 juni och den 1 augusti.

Eller med oorganisk - eventuellt i kombination med organisk/oorganisk: den 1 maj, den 1 juli och den 1 september.

Ska jag gödsla min ligusterhäck varje år?

Vi rekommenderar att du gödslar din ligusterhäck det år du planterar den och de efterföljande 2-3 åren.

Är din ligusterhäck etablerad kräver den inte lika frekvent tillförsel av näringsämnen, men det kan fortfarande vara en bra idé att ge gödning minst en gång om året. Detta kommer att bidra till att underhålla häckens välmående och dess gröna blad.

Hur gödslar jag min ligusterhäck?

Fördela gödsel jämnt längs häcken så att den når ner i rotsystemet. Gödseln tränger ner i marken i takt med att det regnar eller när du vattnar din ligusterhäck. Se till att vattna om du gödslar under en torr period.

Vilken typ av gödsel är bäst för ligusterhäck?

Den bästa gödseln för ligusterhäck är en som är specifikt lämplig för häckar och har en balanserad fördelning av kväve, fosfor och kalium (N-P-K).

Vi rekommenderar att välja en organisk gödsel. Den frigör näringsämnen långsamt och minskar risken för rotbränning och övergödning.

Hur mycket gödsel ska jag använda?

Om du använder organisk gödsel från HORNUM bör du använda cirka 3,5 dl gödsel per meter ligusterhäck.

Hur undviker jag övergödning av min ligusterhäck?

Övergödning kan vara skadligt för din ligusterhäck. Följ därför alltid doseringsrekommendationerna. Om du är osäker är det bättre att använda mindre gödsel och sedan komplettera senare om det behövs.

När ska jag sluta gödsla min ligusterhäck?

Vi rekommenderar att du slutar gödsla din ligusterhäck på hösten innan växten går i dvala. Därför ge gärna sista omgången gödsel runt den 1 september. Detta hjälper häcken att förbereda sig för vintern utan att främja ny tillväxt som kan skadas av frost.