Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Om HERKULES HÄCK

HERKULES HÄCK är den näst bästa lösningen på marknaden efter PRIMA FÄRDIG HÄCK.

HERKULES HÄCK

‘Nästan’ färdig häck

HERKULES HÄCK® är en ”nästan” färdig häck och fungerar därför som ett alternativ eller ”småsyskon” till de fullvuxna, stora och exklusiva häckplantorna i sortimentet PRIMA FÄRDIG HÄCK®. Om du är i en situation då du inte behöver en tät och fullvuxen häck omedelbart, men inte heller vill vänta i flera år på den, är HERKULES HÄCK® marknadens näst bästa lösning efter PRIMA FÄRDIG HÄCK® när det kommer till grön kvalitetsavskärmning

Om du är osäker på om HERKULES HÄCK® eller PRIMA FÄRDIG HÄCK® är alternativet för dig ska du alltså fundera på om du behöver en tät och avskärmande häck omedelbart eller om du har möjlighet att vänta ett par år på att häcken ska växa sig riktigt tät. HERKULES HÄCK® behöver ungefär två år för att hinna få en lika vacker och förgrenad häckyta som PRIMA FÄRDIG HÄCK®.

Två år är alltså den tidsskillnad du ska förhålla dig till i beslutsprocessen. I videorna här kan du se hur skillnaden i densitet är på våra två egenskaper.

HERKULES HÄCK vs. PRIMA FÄRDIG HÄCK

Skillnaden mellan HERKULES HÄCK och PRIMA FÄRDIG HÄCK®?

Nu tänker du kanske följande? Betyder det att HERKULES HÄCK® har en sämre plantkvalitet jämfört med PRIMA FÄRDIG HÄCK®, och att du aldrig kommer att få en lika tät och fyllig häck som en PRIMA FÄRDIG HÄCK® är från dag ett och vidare genom åren? Det korta svaret är: allt detta får du också när du köper en HERKULES HÄCK®. Du får bara vänta lite längre på samma resultat. HERKULES HÄCK® växer upp i samma produktion och på samma marker som vår produktion av PRIMA FÄRDIG HÄCK®. HERKULES HÄCK® är alla de häckplantor som inte lever upp till den kända kvalitetmärkningen PRIMA FÄRDIG HÄCK® när vi märker upp plantorna och kategoriserar dem innan leverans. Efter två år har vår produktion av HERKULES HÄCK® hunnit utveckla sig till och kan säljas som PRIMA FÄRDIG HÄCK®.

Kvalitetsplantor = lyckad etablering

HERKULES HÄCK® levereras klippt i fyra olika höjder. Höjden på häckplantorna är mätt från jordytan och upp till häckens topp – jordklumpen ingår alltså inte i vår höjdangivelse. Leveransdatumet väljer du själv vid beställning och leveranstiden är 6-9 vardagar. Häckplantorna levereras med jordklump, vilket betyder att du får med plantans hela rotsystem vid leveransen. Det garanterar att du lyckas med etableringen av dina plantor eftersom häcken får mycket goda förutsättningar att få fäste och börja växa vidare hemma hos dig. I jämförelse med exempelvis barrotsplantor eller vanliga häckplantor får du alltså en mycket starkare och mer ”mogen” planta, vilket är en viktig framgångsparameter och en anledning till varför HERKULES HÄCK® och PRIMA FÄRDIG HÄCK® är så säkra att plantera och så lätta att lyckas med.

När du planterar HERKULES HÄCK® omfattas du samtidigt av vår 3-åriga växtgaranti, förutsatt att planterings- och skötselsråd har följts korrekt. Läs mer om vår grogaranti här.

Se vårt gröna utbud av HERKULES HÄCK® här.