Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

lars

Planterings- och skötselråd

Det är enkelt och snabbt att plantera en PRIMA FÄRDIG HÄCK. Det finns bara några saker som du måste vara medveten om i processen. Läs vidare här och bli expert på 5 minuter.

Step 1
Förberedelse
Hækplanter ikon
Step 2
Vänd plantorna rätt
Step 3
Plantering
Step 4
Vatten
Step 5
Vindstötar
Step 6
Skötsel
STEP 1

FÖRBEREDELSE

Det är viktigt att du förbereder planteringen så att allt är klart innan leveransen av din nya PRIMA FÄRDIG HÄCK. Färdighäcken måste planteras inom 48 timmar efter leverans för att säkerställa att de inte torkar ut eller utsätts för andra fysiska influenser som kan skada växten och påverka etableringen av häck.

PLANTERING OCH JORD

Kontrollera att jordförhållandena är bra på växtplatsen. Är jorden hård och ogenomtränglig måste den luckras upp till minst 1 meters djup. På så sätt kan häckens rotsystem skjuta nedåt utan att möta hård och ogenomtränglig jord.

 1. Kontrollera att jorden håller bra kvalitet eller om du behöver jordförbättra. Läs mer om jordförhållanden här.
 2. Gräv ett planteringsdike – 40 cm brett och 30 cm djupt. Luckra sedan upp jorden i rännans botten för att säkerställa god ventilation och dränering ända ner till häckplantornas rötter.
 3. Täck slutligen plantornas jordklump med jorden som du grävt ut från diket.
 4. Köper du ny jord för att din befintliga jord inte är tillräckligt bra rekommenderar vi att du köper PRIMA FÄRDIG HÄCKMULL, som är en hälsosam blanding av harpad jord, sand og naturgödsel. Häckmullen kan användes som ersätting för din befintliga jord eller som et komplement till din befintliga jord. Om du använder häckmullen som ersättning för din befintliga jord rekommenderar vi att du använder 3 påsar för 1 meter häck. Om du använder häckmullen som ett komplement till din befintliga jord kan du använda 1 påse per 1 meter.

VIKTIG: Du bör inte använda kompost från återvinningsplatser runt rotklumpen eftersom koncentrationen av näringsämnen kan bränna rötterna och skada plantan.

Lars fortæller

Lars berättar om förarbetet vid anläggning av en ny häck och vad man bör vara särskilt uppmärksam på

Step 2

VÄND PLANTORNA RÄTT

Det är viktigt att du är medveten om att häckväxterna har två sidor som inte är klippta och två sidor som är klippta. Det är viktigt att du vänder häckplantorna rätt då det ger snyggast resultat.

 • När du sätter ner häckplantorna i rännan en och en bör du vända dem på ett sätt som ger tätast möjliga häckyta.
 • Häckplantorna har två sidor som inte blivit klippta och två sidor som har klippts under produktionsprocessen. Det beror på att vi klipper och trimmar de två sidor som ska fungera som häckens fasad (t.ex. in mot huset eller ut mot vägen) efter plantering. Därför är det viktigt att de två oklippta sidorna vänds mot varandra så att de spretiga grenarna binder samman de enskilda häckplantorna och skapar en sammanhängande häckyta.
 • Häckplantornas grensättning varierar och därför är det viktigt att vara noggrann med placeringen av de enskilda plantorna. Ett bra tips innan plantering är att du placerar plantorna framför planteringsdiket i den position som du tänker plantera dem. Överblicka gärna placeringen på lite avstånd för att försäkra dig om att plantorna står korrekt innan du sätter dem i diket.
Vend planterne korrekt

Stine visar hur skillnaden i resultatet blir om man vänder plantorna rätt eller fel.

STEP 3

PLANTERING

Vi har förenklat planteringsprocessen för dig: alla PRIMA FÄRDIG HÄCK levereras med en rotklump som passar perfekt i planteringsdiket.

 • När du får din färdighäck, se till att du vattnar jordklumpen väl innan du planterar dem, så att jordklumpen blir genomvåt - utan att den blir mjuk och förlorar sin fasthet. Du måste vattna grundigt så att växterna kan absorbera vattnet.
 • När du sätter ner häckplantorna i rännan en och en bör du vända dem på ett sätt som ger tätast möjliga häckyta (se step 2 för mer info om detta).
 • Det miljövänliga nätet runt häckplantornas rotklump ska sitta kvar under planteringen eftersom det fyller en viktig funktion. Det säkerställer nämligen att rotsystemet skyddas, både vid plantering och när du stampar till jorden efter¨åt. Alla våra nät är helt organiska och tillverkas av fiber från juteplantor. Det innebär att de förmultnar snabbt efter plantering. När häcken väl är i jorden är det en bra idé att ansa den lite i toppen och på sidorna så att den får en fin finish utan spretiga grenar.
Lars fortæller

Lars visar hur du planterar en PRIMA FÄRDIG HÄCK

STEP 4

KOM IHÅG ATT VATTNA

Korrekt vattning är det viktigaste framgångskriteriet under de första åren. Efter detta har häcken fått så bra grepp på undergrunden i ditt hem att den inte längre är beroende av att du vattnar.

PLANTERING I VINTERMÅNADER
Plantera du i vintermånader (novemver - mars) är det inte nödvändigt att vattna vid plantering.

PLANTERING RESTEN AV ÅRET
Vatten är det viktigaste för plantornas tillväxt både vid etablering och särskilt det första året. När plantorna står stabilt i rännan fylls den till 1/3 med jord och fylls upp med vatten. Detta säkerställer att jorden sluter sig runt rotklumpen. När vattnet har sjunkit fylls rännan upp med jord och jorden plattas till runt jordklumpen så att plantan står stabilt. Därefter vatten igen.

KONTROLLERA ATT DU VATTNAR TILLRÄCKLIGT

 • Det bästa sättet för att få kontroll över bevattningen är att ta reda på hur mycket vatten häcken hemma i din trädgård behöver. Testa genom att gräva ett spadtag djupt (30 cm) bredvid jordklumpen efter avslutad bevattning och kontrollera om jorden är fuktig hela vägen ner. Kontrollera på flera platser om jorden är oregelbunden.
 • Vi rekommenderar att du börjar med att vattna i 6 – 8 timmar med en droppslang. Gör sedan ett prov gennom att gräva ett hål precis bredvid rotklumpen och kontrollera om hela rotklumpen är helt genomblöt/blöt. Om du kan se att jordklumpens botten fortfarande är torr fortsätter du vattningen och kollar igen senare om du nått 100% av botten med din vattning. Äntligen vet du exakt hur lång tid det tar att vattna din häck. I videon nedan visar vi hur du ska göra – det är enkelt och när du väl har gjort det en gång vet du exakt hur länge du behöver vattna för att det ska vara tillräckligt.
 • De två första åren efter plantering måste du vara extra noga med att vattna din häck. Sedan har rotsystemet i färdighäcken fått ett så bra grepp om marken att den kan leva utan din hjälp. Om det skulle uppstå extrem torka under det tredje året efter plantering behöver du dock stödvattna även detta år.
vand 2

Lars visar hur du enkelt testar om du har vattnat tillräckligt

STEP 5

VINDUTSATT VÄXTPLATS

Fördelen med färdighäck på klump är att den blir väldigt stabil efter plantering jämfört med barrotshäck och krukodlad häck. Dock kan det vara värt att stötta häcken om den planteras på särskilt vindutsatta platser.

PRIMA FÄRDIG HÄCK levereras med stabila jordklumpar, som gör det enkelt för dig när du ska plantera häcken. Den färdiga häcken står starkt och stabilt och kräver därför inget extra stöd från kraftiga stolpar med tråd mellan.
Dock kan det vara värt att stötta häcken om du planterar på särskilt vindutsatta platser.

ANVÄND HÄCKSTÖD VID STARK VIND

 • Om häcken placeras på en särskilt utsatt och blåsig plats kan det vara klokt att stötta plantorna med en plastbelagd tråd mellan några kraftiga stolpar.
 • Exempel på särskilt vindutsatta växtplatser är stark vind från havet eller en häck som planteras mot öppen mark där vinden konstant ligger på och lätt får fart.
 • Bäst stöd uppnås om tråden placeras på cirka 1 meters höjd med 2 meter mellan stolparna.
 • Efter två år har häckens rotsystem etablerat sig så bra i jorden att plantorna nu står stadigt. Då kan du ta bort både stolpar och stödtråd.
lars

Lars berättar om förarbetet vid anläggning av en ny häck och vad man bör vara särskilt uppmärksam på

STEP 6

SKÖTSEL

Bra häckskötsel kräver ingen expertkunskap – du är garanterad ett gott resultat om du följer nedanstående skötselråd.

GÖDNING

 • Ge din häck HORNUM häckgödsel två gånger om året; slutet av april och slutet av juni. När du ger gödsel, använd ca. 1 dl per meter häck.
  Sprid ut gödseln på jorden längs häcken så att gödseln släpps ovanför det underliggande rotnätet. På så sätt säkerställer du enkelt att häcken får rätt näring.
  Har du lagerhägg, liguster eller syrén?
  I så fall rekommenderar vi att du gödslar tre gånger om året; den 1 april, 1 juni och igen den 1 augusti. När du ger gödsel måste du använda ca. 3,5 dl. (ca 250 g.) HORNUM häckgödsel pr meter häck
 • Vi rekommenderar att du gödslar det år du planterat och följande 2 - 3 år.

BÄR OCH BLOMMOR

 • Särskilt under de första åren är det viktigt att färdighäcken kan använda alla sina resurser till att etablera sig och växa. Om du har köpt en häcktyp som blommar och får frukt – som t.ex. liguster, lagerhägg eller hagtorn – bör du ta bort både blommor och bär de första åren efter plantering, så att häcken istället kan lägga all sin kraft på att etablera sig.
 • Det är också viktigt att du också kommer ihåg att rensa bort ogräs från jorden cirka 30 cm på vardera sida om häckplantorna.

KLIPNING

 • Det är viktigt att du klipper din häck för att säkerställe att den hålls tät. Når du klipper häcker på et ställe skjuter den i två delar från där du klippte den. Att klippa häcken ger därför bra förgrening och täthet. När häcken ska klippas beror på den specifika häcktypen. Vi har skrivit de specifika rekommendationerna för häckklippning på alla produkttexter under "Vård". Sök efter din häcktyp.

BEVATTNING

De två första åren efter plantering måste du vara extra noga med att vattna din häck. Sedan har rotsystemet i färdighäcken fått ett så bra grepp om marken att den kan leva utan din hjälp. Om det skulle uppstå extrem torka under det tredje året efter plantering behöver du dock stödvattna även detta år. Bevattning är nyckeln till framgång och i filmen nedan visar vi exakt vad du behöver göra för att vara säker på att du vattnar tillräckligt om du använder droppslang. I filmen visar vi hur du testar hur mycket du ska vattna för att plantorna ska växa och inte enbart överleva, och ofta är det just här många gör fel. Hur mycket vatten dina växter ska ha och hur länge du ska vattna varierar nämligen från trädgård till trädgård, eftersom jordförhållandena varierar.

 • Du måste vattna din häck från ca. 1 april (knoppsprickning) till 1 november.
 • Det är särskilt viktigt att häcken får rikligt med vatten under de första åren. Om det är torrt bör bevattningen påbörjas redan vid leverans. På sommarhalvåret måste du vattna rikligt.
 • Vi rekommenderar att du vattnar 1–2 gånger i veckan under perioder utan större regnmängder.
 • Tänk på att det kan krävas upp till 10-12 liter vatten per planta innan häcken är genomvattnad.
 • Du bör dock aldrig vattna häcken dagligen eftersom konstant fuktig jord förhindrar naturlig ventilation. Dessutom förhindrar det syre från att tränga ner till rötterna varpå rotsystemets tillväxt hämmas.
 • Du kan med fördel lägga ut en droppslang för att minska vattenförbrukningen. Mer information om användning av droppslang hittar här.
 • Det bästa sättet för att få kontroll över bevattningen och ta reda på hur mycket vatten som krävs är att gräva spaddjupt (cirka 30 cm) vid sidan av rotklumpen efter vattning och kontrollera om jorden är fuktig hela vägen ned. OBS! Kontrollera på flera platser om jorden är oregelbunden.
lars

Lars berättar varför bevattning är nyckeln till en frisk häck efter plantering

1-2-3 Färdighäck på väg till dig

Det går snabbt och enkelt att beställa en färdighäck hos oss. Under 25 år har vi utvecklat och förfinat vårt koncept så att alla kan lyckas plantera PRIMA FÄRDIG HÄCK.

Välj en färdighäck ur sortimentet, välj leveransdatum och gräv ett planteringsdike som är 40 cm brett och 30 cm djupt

- då är du redan 90% i mål.

Ferdighekk icon 01

01 Välj häcktyp

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta den häck som passar dina önskemål bäst. Använd vår häckguide.

Levering af PRIMA FÆRDIG HÆK 02

02 Leverans

Vi levererar häcken direkt till angiven adress. Du väljer själv önskat leveransdatum vid beställning. Leveranstiden är 6 - 9 vardagar.

Hækplanter ikon 03

03 Plantera

Tack vare en utförlig planteringsanvisning är jobbet enkelt. 1-2-3 så har du skapat avskärmning, lä och en härlig atmosfär.