Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Guide til plantering av bokhäck: Hur og när?

Att plantera en bokhäck kan vid första anblicken verka som ett omfattande projekt, men i verkligheten är det långt ifrån så utmanande som man kanske kan tro. Det är faktiskt en enkel och snabb process. Vi har utarbetat en steg-för-steg-guide som gör hela processen lättförståelig. Läs guiden och lär dig hur och när du ska plantera en bokhäck.

Steg-för-steg-guide till plantering av bokhäck

Step 1
Förberedelse
Hækplanter ikon
Step 2
Plantavstånd
Step 3
Vattna växterna
Step 4
Planteringsdike
Step 5
Plantering
Step 6
Bevattning
Step 7
Gödsling
Step 1

Förberedelse av jorden

Innan du kan påbörja planteringen av din nya PRIMA FÄRDIG bokHÄCK är det väsentligt att noggrant förbereda jorden. Granska jordförhållandena och bedöm jordens kvalitet. Överväg om jordens struktur är tillfredsställande, eller om det är nödvändigt att investera i jordförbättring eller häckmull.

Om du är osäker på hur jorden för en bokhäck bör vara kan du läsa vår vägledning: Kontrollera jordförhållandena innan du planterar.

Lars fortæller

Lars berättar om förarbetet vid en ny bokhäck och vad man bör vara särskilt uppmärksam på.

Step 2

Planera planteringsavståndet

Bestäm det önskade avståndet mellan varje bokhäcksplanta. Vi rekommenderar att plantera 3 bokhäcksplantor per meter för att få en riktigt fin och tät häck. Du kan också välja att bara plantera 2,5 bokplantor per meter, men då får du lite mer avstånd mellan plantorna och därmed också lite mindre täthet än med 3 plantor.

Om du strävar efter en extraordinärt tät bokhäck kan du välja att plantera i två rader med 30-40 cm avstånd mellan raderna.

Step 3

Bevattning av växterna

När du mottager dina bokplantor är det viktigt att du vattner dem ordentligt innan du planterar dem. Blöt igenom rotklumpen på bokhäcken så att det är genomblött med vatten. Du kan eventuellt blötlägga plantorna i vatten för att säkerställa ordentlig bevattning och optimal vattenabsorption.

Step 4

Grävning av planteringsdike

Planteringsdiket du gräver måste vara 40 cm brett och 30 cm djupt för att rymma bokväxtens rotklump. När diket är grävt lossar du jorden i botten för att säkerställa optimal syretillförsel och dränering runt häckens rötter.

Lars planter prima færdighæk

Lars visar hur du gräver planteringsdiket

Step 5

Plantering av bokhäcken

Nu är det dags att placera bokplantorna i jorden. Placera försiktigt bokplantorna i planteringsgropen och fyll på med jord runt rötterna.

Observera att det är viktigt att låta nätet vara kvar runt rothuvudet när du planterar din bokhäck. Nätet skyddar roten under hela planteringen och under packningen av jorden efter planteringen. Nätet är 100% organiskt och bryts långsamt ner till mull efter planteringen.

Kom ihåg att vända bokplantorna på rätt sätt när du planterar din bokhäck. Varje bokplanta har två klippta sidor och två oklippta sidor. Vänd de två oklippta sidorna mot varandra så att de långa, utstickande grenarna kan flätas samman till en sammanhängande bokhäck.

Step 5a - Användning av stolpar och plastbelagd tråd

Normalt sett är det inte nödvändigt att använda pålar eller tråd när du köper din bokhäck från PRIMA FÄRDIG HÄCK. Våra bokhäckar levereras med stabila jordklumpar som säkerställer en robust och stabil position.

Det kan dock bli nödvändigt att sätta upp stödstolpar vid plantering i områden som är utsatta för hård vind. Bind fast häcken försiktigt till pålarna med plastbelagd tråd för extra stöd tills den är helt etablerad. Du uppnår optimalt stöd genom att placera vajern cirka 1 meter över marken med 2 meter mellan pålarna.

Lars fortæller

Lars berättar hur man planterar en bokhäck

Step 6

Bevattning av bokhäcken

Behovet av bevattning beror på när på året du planterar bokhäcken. Vid plantering under vintermånaderna (november - mars) är bevattning inte nödvändig.

Under våren, sommaren eller hösten är det dock avgörande att vattna bokhäcken ordentligt. Efter att ha placerat bokplantorna i planteringsbädden ska den fyllas 1/3 med jord och resten med vatten. När vattnet har sjunkit, fortsätter du att fylla diket med jord, som du sedan packar ordentligt med foten för att säkerställa att bokplantorna står stadigt. Avsluta med ytterligare bevattning för att säkerställa tillräcklig fukt i den nyplanterade jorden.

Fortsätt med regelbunden bevattning tills häcken är fullt etablerad, särskilt under de första två åren efter plantering. Detta är avgörande för att främja rotväxt och säkerställa bokhäckens välbefinnande. Om det blir en period med torka under det tredje året rekommenderar vi också att du uppmärksammar bevattningen då.

vand 2

Lars visar hur du testar om du har vattnat bokhäcken tillräckligt

Step 7

Gödsling

Efter plantering av bokhäcken på våren/sommaren rekommenderar vi att du gödslar för att stärka häckens tillväxt. Gödsla din nya bokhäck två gånger om året – i slutet av april och i slutet av juni. Använd cirka 1 deciliter gödsel per meter bokhäck.

Läs mer om gödsel här: Gödsling av bokhäck.

lars

Lars berättar om att sköta bokhäcken

När kan man plantera bokhäck?

Det mest optimala tidpunkten att plantera bokhäck är antingen på hösten eller våren, men det utesluter inte andra tidpunkter. En tumregel är att du kan plantera bokhäck året runt, med undantag för högsommarperioden när temperaturen når över 25 grader. Vår rekommendation är att plantera bokhäck från mitten av oktober till och med juli (vecka 41 – vecka 30). Under denna period är temperaturen vanligtvis måttlig, jorden är varm och det finns vanligtvis tillräckligt med nederbörd, vilket hjälper till att etablera ett starkt rotsystem i bokhäcken.

Hösten är ofta en lämplig tidpunkt att plantera bokhäcken. Jorden är fortfarande varm efter sommaren och växterna har tid att etablera sina rötter innan vintern. Det kallare vädret minskar också risken för att växterna torkar ut. Samtidigt är tidig vår också en bra tidpunkt att plantera bokhäckar. Genom att plantera tidigt på våren får växterna tid att etablera sig innan den varma sommarperioden börjar.

Cecilie-bøg-150cm(1000×787)

När bör man undvika att plantera bokhäck?

Du bör undvika att plantera bokhäck under extrema väderförhållanden som torka med höga temperaturer över 25 grader. Torka och höga temperaturer resulterar i ökad avdunstning av vatten och stress för de nyplanterade växterna.

Om du ändå planerar att plantera bokhäck under sommaren i varmt väder, bör du se till att ta extra väl hand om häcken. Det inkluderar noggrann bevattning.

Bøg - fagus sylvatica

Vad behövs för att plantera en bokhäck?

När du väl har fått din färdighäck har du 48 timmar på dig att plantera den och undvika risken för uttorkning eller annan form av skada på växterna. Genom att vara väl förberedd och följa våra stegvisa anvisningar kan du göra planteringen av din bokhäck till en enkel och problemfri process.

Det behövs för att plantera en bokhäck:

PRIMA FÆRDIG HÆK plantes

FAQ
Plantering av bokhäck

När planterar man bokhäck?

Vi rekommenderar att plantera bokhäck på hösten eller våren, men det kan göras året runt med undantag för högsommarperioden när temperaturen överstiger 25 grader. Den optimala perioden är från mitten av oktober till och med juli (vecka 41 – vecka 30).

Hur planterar man en bokhäck?

Att plantera en bokhäck är en enkel och snabb process. Vi har utarbetat en steg-för-steg-guide som gör hela processen lätt att förstå. Läs guiden och lär dig hur och när du ska plantera bokhäck.

Vad behöver jag för att plantera en bokhäck?

För att plantera en bokhäck behöver du följande verktyg och material: bokplantor, en spade, en skovel, ett måttband, häckmull och/eller jordförbättring, gödsel, en trädgårdsslang och droppslang, och eventuellt stolpar och bindtråd (om bokhäcken planteras i särskilt vindutsatta områden).

Hur många bokplantor planterar man per meter?

Vi rekommenderar att plantera 3 bokplantor per meter för en tät häck. Alternativt kan du välja 2,5 bokplantor per meter för en något mer gles häck, som med tiden kommer att växa sig tätare.

Behöver jag använda stödstolper och plastbelagd tråd vid plantering av bokhäck?

Normalt sett är det inte nödvändigt, men vid kraftig vind kan stödstolper och plastbelagd tråd vara fördelaktigt. Bind försiktigt häcken till stolperne med tråden för extra stöd, tills den är fullt etablerad.

När är det bästa tidpunkten att plantera bokhäck?

Den optimala perioden för plantering av bokhäck är antingen på hösten eller våren. Undvik extrema väderförhållanden som torka och höga temperaturer över 25 grader under en period. Om du ändå planterar under dessa väderförhållanden, se till att ge extra vård med bevattning under sommaren.