Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Bøkehekk

Beskärning av bokhäck

Beskärning är en viktig del av underhållet om du vill ha en snygg och välskött bokhäck. För att undvika skador på häcken är det viktigt att utföra beskärningen korrekt.

I denna guide ger vi dig tips om hur och när du bör beskära din bokhäck för att hålla den frisk och välskött.

Beskärning eller klippning?

Kanske har du inte tänkt på att det faktiskt finns skillnad mellan klippning och beskärning. Men inom fackspråket är detta två olika saker. Beskärning innebär att ta bort mer av häckväxten jämfört med klippning, som vanligtvis syftar till en mer ytlig trimning. Beskärning krävs ofta när häcken antingen har blivit för bred eller för hög, och det krävs därför en mer omfattande insats.

Här på sidan går vi igenom ämnet "beskärning av bokhäck". Om du i stället letar efter en guide för klippning av bokhäcken hittar du den här: Klippning av bokhäck

När ska man beskära en bokhäck?

En bokhäck kan i princip beskäras året runt, men det är bäst att göra det när häcken är i viloläge. Därför är den absolut bästa tiden för beskärning av bokhäck under vinterperioden (från november till och med mitten av mars). Det är optimalt att beskära en bokhäck tidigt på våren, vanligtvis runt februari och mars. Vid den här tiden är häcken fortfarande i viloläge och det är lättare att se hur den ska beskäras. Dessutom kommer beskärning vid denna tidpunkt att stimulera ny tillväxt, vilket resulterar i en fyllig och tät häck.

Om det inte är beskärning utan snarare klippning av bokhäcken du behöver göra, rekommenderar vi att du klipper din bokhäck två gånger om året - i början av juni och igen på vintern (under perioden november - mars).

Bøgehæk prima færdig hæk beskæring

Beskärning av bokhäck: Så här gör du

Kraftig beskärning av bokhäck

Att beskära en bokhäck är på inget sätt komplicerat, och det kan nästan inte göras fel. Du kan beskära din bokhäck i bredd och höjd enligt dina önskemål, så länge du lämnar stammarna kvar. För att undvika en genomskinlig häck kan det vara fördelaktigt att först beskära toppen och ena sidan det första året, och sedan ta den andra sidan året efter.

Vi rekommenderar att du beskär din bokhäck mer än du önskar det färdiga resultatet. Beskär gärna 10 cm mer från sidorna eller toppen än du önskar för den färdiga häcken. Om målet exempelvis är en höjd på 180 cm kan du med fördel beskära den till ca 170 cm. Är målet en bredd på 70 cm bör du beskära häcken till en bredd på ca 50 cm. Detta beror på behovet av att lägga till ca 10 cm på varje sida av häcken för att utveckla en ny tät förgrening.

För själva beskärningen av din bokhäck kan du välja att använda olika verktyg, var och en med sina fördelar. Om du behöver beskära tjockare grenar är en såg fördelaktig - antingen en hand- eller motorsåg. Om du däremot bara behöver ta de tunnare grenarna kan du utan problem använda en häcksax för beskärningen.

Kraftig beskärning av bokhäck

Kraftig beskärning utförs när det finns behov av markanta förändringar i bokhäckens form eller storlek. Syftet med en kraftig beskärning kan vara att förnya växten, och detta görs genom att ta bort en stor del av häcken som ändå håller på att vissna eller på annat sätt dö ut. Den intensiva beskärningen kommer att hjälpa till att återuppliva tillväxten och förbättra den övergripande strukturen på din bokhäck.

Vid utförande av kraftig beskärning av en bokhäck kan du dela upp processen. Detta kan göras genom att fokusera på toppen och en sida det första året och sedan hantera resten ett eller två år senare. Detta gradvisa tillvägagångssätt säkerställer att bokhäcken förblir sund och trivs, samtidigt som den anpassar sig till förändringarna.

Du behöver inte vara orolig för att göra något fel eller överbeskära häcken. Så länge du låter stammarna stå kan det inte gå fel. Häcken kommer att vara öppen en del av den första sommaren, men kommer sedan gradvis att återfå sin struktur.

Mycket kraftig beskärning av bokhäcken

Om häcken behöver en stor revitalisering och förnyelse kan det vara nödvändigt att utföra en mycket kraftig beskärning. Det är möjligt att beskära häcken ner till 10 cm över marken för att på så sätt sätta igång förnyelsen av hela häcken.

Det är dock viktigt att påpeka att en så markant beskärning vanligtvis medför en period av tillväxtåterhämtning, där häcken gradvis kommer att återfå sin höjd och densitet. Det är viktigt att komma ihåg att denna process kan ta tid, och det är därför nödvändigt att ha tålamod. Det tar en viss tid innan häcken återfår sitt önskade utseende. Perioden med tillväxtåterhämtning utgör en naturlig del av växtens återhämtning och anpassning till den kraftiga beskärningen.

Avnbøg hæk

Andra typer av beskärning

01 Formbeskärning:

Formbeskärning är, som namnet antyder, beskärning där man fokuserar på att forma bokhäcken enligt önskemål. Denna typ av beskärning kräver regelbunden utförande för att behålla en skarp och väldefinierad form på häcken.

02 Reduceringsbeskärning:

Reduceringsbeskärning, inte att förväxla med kraftig beskärning, är en typ av beskärning där man vill minska häckens storlek antingen i höjd eller bredd. Om du utför denna typ av beskärning bör du göra det gradvis för att inte skada häcken.

03 Uppfräschande beskärning:

Vid uppfräschande beskärning avlägsnar man döda grenar för att uppnå en sund häck med tät tillväxt. Denna typ av beskärning är viktig för att stärka häckens täthet och förebygga sjukdomar som kan uppstå från döda eller sjuka grenar.

FAQ:
Beskæring af bøgehæk

När ska man beskära en bokhäck?

En bokhäck kan i princip beskäras året runt, men det är bäst att göra det när häcken är i viloläge. Därför är vinterperioden (från november till och med mars) den absolut bästa tiden för beskärning av bokhäck.

Vad är kraftig beskärning av bokhäck?

Kraftig beskärning innebär att en betydande mängd tillväxt eller grenar tas bort. Syftet med kraftig beskärning är oftast att återuppliva och förnya växten.

Hur utför man kraftig beskärning?

För att undvika en genomskinlig häck kan du dela upp processen över två tillfällen. Fokusera på toppen och en sida det första året, och ta sedan resten ett eller två år senare.

Vad ska man vara särskilt uppmärksam på vid beskärning av bokhäck?

Det är absolut inte komplicerat att beskära en bokhäck, och det kan nästan inte göras fel. Det är bara viktigt att behålla stammarna, sedan kan inget gå fel. Du kan ta så mycket både i bredd och höjd som du vill.

Hur mycket får jag beskära en bokhäck?

Du kan ta så mycket både i bredd och höjd som du vill. Så länge du behåller stammarna i bokhäcken behöver du inte vara orolig för att ta bort för mycket av häcken eller göra något fel. Om du vill beskära din bokhäck helt ned kan du beskära den ner till 10 cm över marken.

Hur får jag bästa resultat av beskärningen av min bokhäck?

Vi rekommenderar att du beskär din bokhäck mer än du önskar det färdiga resultatet. Beskär gärna 10 cm mer av sidorna eller toppen än du önskar för den färdiga häcken. Detta beror på behovet av att tillägga cirka 10 cm på varje sida för att utveckla en tät ny förgrening.

Vilka verktyg ska jag använda för beskärning av bokhäck?

Om du behöver beskära tjockare grenar är en såg fördelaktig - antingen en hand såg eller en motorsåg. Om du bara behöver ta bort de tunnare grenarna kan du utan problem använda en häcksax för beskärningen.