Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Fagus sylvatica purpurea

Flyttning av bokhäck

Att flytta en bokhäck kan vara nödvändigt av flera skäl. Oavsett orsaken är det avgörande att vara försiktig runt rötterna och försöka minimera stressen på häcken. Detta kommer att bidra till en framgångsrik flytt och en sund återetablering.

Läs vår guide och lär dig hur du lyckas med att flytta din bokhäck.

Kan man flytta en bokhäck?

Det är möjligt att flytta en bokhäck om man vill plantera den på en annan plats. För att säkerställa en framgångsrik flytt av bokhäcken är det viktigt att vara uppmärksam på att bevara rotsystemet i häcken, så att växterna snabbt kan etablera sig på sin nya plats.

Observera att en flytt av en bokhäck alltid kommer att stressa häcken. Mängden stress beror på hur länge häcken har stått på sin nuvarande plats. Har bokhäcken stått på samma plats i mer än 3-4 år kan själva flytten vara osäker.

För att minimera stressen bör du flytta din bokhäck under dess viloperiod. Det vill säga under hösten eller våren.

Så här gräver du upp bokhäcken

Att gräva upp bokhäcken korrekt är viktigt för att bevara häckens rotsystem och säkerställa en lyckad flytt.

För att bevara häckens rötter när du gräver upp bokhäcken är det avgörande att vara försiktig. Börja med att markera en cirkel runt häcken och använd en spade för att långsamt lossa jorden runt rötterna.

Stick ner runt plantan ca 20 cm från basen. Djupet ska vara minst 30 cm för att få med en ordentlig rotklump på häcken. Detta är avgörande för växtens överlevnad och en framgångsrik återetablering.

När du lyfter upp bokhäcken från marken ska du vara försiktig. Undvik att rycka hårt i häcken, eftersom detta kan skada rötterna och öka stressnivån för växten.

Tjek dine jordforhold

Tips!

Det är en mycket bra idé att vattna marken runt häcken ordentligt innan du börjar gräva upp bokhäcken. Detta gör jorden mer medgörlig, vilket minskar risken för betydande skador på rotsystemet. Om några rötter är i vägen kan du försiktigt skära i rotsystemet, men undvik att ta bort för många rötter, eftersom det kan påverka häckens förmåga att etablera sig igen.

Kom ihåg att vårda och ta hand om bokhäcken efter flytten

När du har flyttat bokhäcken är det viktigt att vara uppmärksam på skötsel och vård för att ge häcken de bästa förutsättningarna för att trivas på sin nya plats.

Efter flytten är det viktigt att prioritera noggrann bevattning under de följande åren. Detta är särskilt viktigt under den första växtsäsongen, då växterna arbetar med att etablera sig i sina nya omgivningar.

Kom ihåg att det tar tid för en bokhäck att återhämta sig och visa tecken på ny tillväxt. Tiden det tar för din bokhäck att visa tecken på ny tillväxt efter flytten kan variera. Om flytten utförs på våren kommer du relativt snabbt att kunna se tecken på nytt löv eller skott, eftersom växterna går in i en period av aktiv tillväxt vid denna tidpunkt. Om flytten däremot utförs på hösten eller tidig vinter kan det ta längre tid, eftersom häcken är i viloläge och först återupptar sin tillväxt på våren.

Vand med drypslange

FAQ:
Flyttning av bokhäck

Kan man flytta en bokhäck?

Ja, det är möjligt att flytta en bokhäck.

För att säkerställa en framgångsrik flytt är det viktigt att vara uppmärksam på att bevara rotsystemet i häcken så att växterna snabbt kan etablera sig på sin nya plats.

När ska man flytta en bokhäck?

Vi rekommenderar att flytta bokhäcken under viloperioden, antingen på hösten eller våren. Detta minskar stressen på växten och ökar chanserna för en framgångsrik etablering.

Hur gräver jag upp bokhäcken på rätt sätt?

När du gräver upp bokhäcken är det viktigt att få med en bra jordklump. En hälsosam rotsystem är avgörande för växtens överlevnad och en framgångsrik etablering.

Stick ned runt växten cirka 20 cm från basen i en djup på minst 30 cm. När du lyfter upp bokhäcken från marken ska du vara försiktig. Undvik att rycka kraftigt i häcken, eftersom detta kan orsaka skador på rötterna och öka stressnivån för växten.

Hur ska jag vattna min bokhäck efter flytten?

Efter en flytt av bokhäcken är det viktigt att prioritera noggrann bevattning de följande åren. Detta är särskilt viktigt under den första tillväxtsäsongen när växterna arbetar med att etablera sig på sin nya plats. Håll jorden jämnt fuktig, men undvik övervattning.

När kan jag förvänta mig att min bokhäck visar tecken på ny tillväxt efter flytten?

Tiden det tar för din bokhäck att visa tecken på ny tillväxt kan variera. Om flytten sker på våren kan du förvänta dig relativt snabba tecken på nytt löv eller skott. Å andra sidan kan det ta längre tid om flytten sker på hösten eller tidig vinter, eftersom häcken går i vila och inte återupptar sin tillväxt förrän på våren.