Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Bokhäck med klump

När du överväger att investera i en bokhäck, står du ofta inför valet mellan en färdig bokhäck med klump eller en barrotshäck. Men vad är skillnaden och vad bör du vara uppmärksam på?

Bokhäck med klump eller barrotshäck?

En väsentlig skillnad mellan de två häcktyperna är att färdiga bokhäckar med klump, som de vi hos PRIMA FÄRDIG HÄCK® säljer, levereras med en jordklump runt rötterna. Detta säkerställer att rötterna skyddas och har tillgång till näringsämnen och vatten från början, vilket främjar en snabbare etablering och en sundare växt.

Barrotade plantor, å andra sidan, levereras utan jord runt rötterna – och medan barrotade plantor ofta är billigare och lättare att transportera, kan de ha en längre etableringsperiod och kräver mer uppmärksamhet efter plantering. Våra färdiga bokhäckar med klump ger därmed en mer omedelbar och robust lösning som snabbt skapar en tät och frodig häck.

När ska de två häcktyperna planteras ut?

Det finns skillnader i när de två typerna av häckar ska planteras ut, och det är viktigt att du planterar din häck vid rätt tidpunkt för att säkerställa optimal växt och etablering. Det är bland annat därför vi har växtgaranti när du följer våra erfarna råd.

Färdiga bokhäckar med klump kan planteras ut under nästan hela växtsäsongen – även vid frostväder. Vi rekommenderar dock inte plantering från augusti till mitten av oktober, eftersom temperaturen då är för hög. Temperaturer över 25 grader låter som en härlig sommardag för oss människor, men för bokhäcken kan det betyda kvalitetsförsämring vid upptagning hos oss, under transport och vid etablering. På sommaren upplever bokhäckarna nämligen en stor tillväxt, och efter detta behöver de gå i dvala, så att de är helt redo att växa sig stora och fina i din trädgård.

Den stora jordklumpen runt rötterna skyddar dem och ger möjlighet till en längre planteringssäsong, eftersom rötterna redan är i en etablerad jordmiljö. Vår produktionsmetod gör att vi kan leverera bokhäckar långt in på sommarmånaderna. Men om du väljer att plantera din bokhäck under de varma månaderna, måste du vara särskilt uppmärksam på att vattna den ordentligt – den får nämligen inte torka ut.

Barrotade plantor, däremot

Barrotade plantor ska planteras under en mer begränsad period, vanligtvis på hösten efter lövfällningen eller tidigt på våren innan växtsäsongen börjar. Barrotade plantors rötter är mer utsatta utan jord runt dem, och det är viktigt att plantera dem när de är i dvala, så att de kan börja bilda nya rötter innan de börjar använda energi på att producera blad och nya skott.

När du planterar din häck vid de helt rätta tidpunkterna, säkerställer du att den etablerar sig på bästa möjliga sätt och minskar risken för missväxt. Därför ger färdiga bokhäckar med klump en större flexibilitet när det gäller planteringstidpunkten jämfört med barrotshäckar.