Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.7 av 5 stjärnor på Trustpilot

Drömmer du om att plantera frostkänsliga växter under vintern?

Under senhösten och vintern ber vi dig att skicka bilder på planteringsplatsen till oss så att vi kan bedöma om vi kan ge dig växtgaranti på bredbladig liguster, buxbom, höstsilverbuske, idegran, lagerhägg och tuja, eller om vi skulle rekommendera att du väntar med att plantera till den 1 april eller efter. Det gör vi eftersom dessa växter är känsligare under de kalla månaderna, så här måste vi vara helt säkra på att vi kan gå i god för förhållandena hemma hos dig.

Vi guidar dig till att plantera frostkänsliga växter i de kalla månaderna

Växtgarantin täcker inte frostskador på följande växter som planterats under senhösten och vintern: bredbladig ligusterbuxbomhöstsilverbuskeidegranlagerhägg och tuja. Vi ger full växtgaranti på dessa växter från den 1 april till den 30 juni samt från mitten av september till oktober. Under senhösten och vintern ber vi dig att skicka oss bilder på planteringsplatsen, så att vi kan bedöma om vi kan ge dig växtgaranti på din lagerhäggbeställning eller om vi inte vill rekommenderar dig att plantera nu, men att vänta till våren. Det gör vi eftersom dessa växter är känsligare under de kalla månaderna, så här måste vi vara helt säkra på att vi kan gå i god för förhållandena hemma hos dig. Lyckligtvis är det enkelt med bilder eller facetime-samtal.

Det är vintern som avgör om du kommer att lyckas med dessa växter. Det betyder att summan av följande förhållanden har inflytande:

  • Antal grader per dygn, vind, sol, nederbörd och när frosten faller har inflytande. Stilla grå väderfrost är t.ex. olika från en frost som kombineras med hård vind och mycket sol.
  • Om frosten kommer tidigt på hösten, innan häcken har växt, är de känsligare. Om frosten kommer sent på våren, när häckväxterna har börjat uppåtgående savström, är de också känsligare.
  • På dåligt preparerad mark kan det ofta bli mer vatten den första vintern än vad det blir under de följande åren, efter att jorden har återfått sin struktur. Om häcken ligger i vatten ruttnar roten och den fryser lättare i roten. Detta kan förebyggas genom att säkerställa god dränering, men i dessa fall avråder vi från plantering i de flesta fall (särskilt på lerjord som har dålig struktur). Däremot kan en mycket torr vinter i sandjord göra att de vintergröna häcktyperna blir för torra, eftersom sanden inte håller kvar vattnet så bra. Därför kan det bli aktuellt att vattna en gång under vintern. Höjd över havet i förhållande till området är också en aspekt vi råder om huruvida det är säkert att plantera vintertid.

De maximala minimigraderna kan bedömas lokalt. Mängden sol och vind (särskilt från öst och nordost)  kan vara olika inom samma tomt:

  • Planteras der under möjlighet till full sol på färdighäcken är risken större för uttorkningsskador.
  • Planteras der i ett stormigt område med särskilt ostliga vindar är risken större för uttorkningsskador.
  • Både vind och sol kan skärmas av med vintertäckningsmaterial - (nät eller grangrenar), dock är det svårt så fort plantorna är över 1 meter höga.
Kontakta oss om du vill plantera frostkänsliga växter på vintern

Nu vet du mer om vad vi tar hänsyn till i vår kommunikation med dig när vi rekommenderar eller avråder från vinterplantering av frostkänsliga växter. Ring oss på +45 65 99 21 95 eller skriv till oss på [email protected], då hjälper vi dig i mål, så att du kommer iväg på rätt spår och säkert i mål med din nya färdighäck.

Vinterplantning af frostfølsomme planter – SE