Tel. +46 105-835 001

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.6 av 5 stjärnor på Trustpilot

Skillnaden mellan PRIMA FÄRDIG HÄCK och HERKULES HÄCK

VILKEN TYP SKA DU VÄLJA?

Två olika kvaliteter

De flesta varianterna i vårt färdighäckssortiment finns i två olika kvaliteter. De exklusiva PRIMA FÄRDIG HÄCK-plantorna och standardvarianten HERKULES HÄCK, som är ett billigare alternativ till den välvuxna, täta och fylliga PRIMA FÄRDIG HÄCK-varianten.

HERKULES HÄCK är lika gamla och starka som PRIMA FÄRDIG HÄCK och plantorna växer sida vid sida i vår produktion. Vi har en medarbetare som går och kvalitetsgranskar varje enskild PRIMA-planta i vår odling, jfr. vår strikta kvalitetsgaranti.

Som enda aktör i branschen erbjuder vi kvalitetsgaranti på bok och liguster. Kvalitetsgarantin innebär att du vet vad du kan förvänta dig av varje enskild planta vad gäller förgrening, täthet, höjd, markförgrening och andra kvalitetsmarkörer.

Om du är intresserad av att titta på några videor där vi demonstrerar skillnaderna mellan de två kvaliteterna, kan du besöka vår YouTube-kanal.

HERKULES HÄCK vs. PRIMA FÄRDIG HÄCK

Vi erbjuder 3 års växtgaranti på båda kvaliteterna, förutsatt att planterings- och skötselråden har följts korrekt.

De färdighäckar som inte tar sig genom nålsögat när vi kvalitetsbedömer färdighäcken säljer vi som HERKULES HÄCK till ca 35 % billigare pris än PRIMA FÄRDIG HÄCK. I korthet innebär detta att:

    • Tätheten hos PRIMA FÄRDIG HÄCK är bättre än hos HERKULES HÄCK
    • PRIMA FÄRDIG HÄCK levereras i exakt angiven höjd. HERKULES HÄCK-plantorna har en cirkahöjd, vilket innebär att höjden anges i höjdintervaller.
    • PRIMA FÄRDIG HÄCK ger bättre avskärmning från dag ett.
    • Förgreningen på en PRIMA FÄRDIG HÄCK är riktigt fin, hela vägen uppifrån och ned.
    • Från plantering tar det ca 2 år innan dina HERULES HÄCK-plantor har vuxit till sig och motsvarar 'PRIMA FÄRDIG HÄCK'.

Hur länge kan du vänta?

HERKULES behöver i runda slängar 2 år på sig för att få en lika vacker och förgrenad häckyta som PRIMA, räknat från dagen då du planterar häcken. Två år är alltså den konkreta tidsskillnad du ska förhålla dig till i beslutsprocessen.

Om du är i ett läge där du inte behöver en väldigt tät och fyllig häck med en gång, men inte heller vill vänta i flera år på att få det, är HERKULES ett riktigt bra häckval.

Med PRIMA får du den bästa av häckar – fylliga, tätförgrenade och danskproducerade plantor. Med en PRIMA färdighäck slipper du 5 års väntan och får vackert grön avskärmning och lä redan från dag ett.

Ring oss på 6599 2195 eller mejla till [email protected] om du har frågor eller vill ha ytterligare info eller detaljer.

forskel på HMK og PFH SE